Wraps

Caesar Wrap
Wheat Or White
$6.95
Chicken Caesar Wrap
Wheat Or White
$8.75
Chicken Mediterranean Wrap
Wheat Or White
$9.00
Mediterranean Steak Tip Wrap
Wheat Or White
$9.50